Ruotsin sisävesikalastajat Suomen vierailulla

Svenska Insjöfiskares Centralförbundetin (Ruotsin sisävesikalastajien keskusliitto) yli 40 hengen ryhmä vieraili 15.-16.3.2019 Suomessa. Järjestön jäsenet pyytävät etenkin kuhaa Ruotsin suurissa järvissä. Rapu on myös heille tärkeä saalislaji. Vierailun aikana he tutustuivat Lähiapajahankkeeseen Juvalla ja Kerimäen kalataloon sekä verkko- ja rysäkalastukseen Haukivedellä kalastaja Markku Kettusen johdolla. 

Ruotsissa sisävesikalastuksen merkitys on lisääntynyt samalla tavalla kuin Suomessa merikalastuksen kokemien suurien ongelmien vuoksi, sisävesikalastajien puheenjohtaja Mats Eriksson totesi. 

Vierailu toteutettiin Itä-Suomen kalatalousryhmän ja SAKL:n yhteistyönä ja kalatalousryhmän aktivaattori Pekka Sahama oli suunnitellut vierailun ohjelman. Vieraat olivat hyvin tyytyväisiä vierailun antiin. Lisätietoja Ruotsin sisävesikalastajien keskusliitosta, linkki http://www.insjofiskare.se/index.php

SAKL

Ruotsin sisävesikalastajien puheenjohtaja Mats Eriksson (oikealla) kysyy Juvan Lähiapaja-hankkeen tuloksista hankkeen vetäjältä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Esko Helansuolta.

SAKL 2

Kerimäen kalatalon tilat ja koneet kiinnostivat ruotsalaisia vieraita. Tilat ovat kahdeksan ammattikalastajan yhteiskäytössä osakeyhtiön kautta  ja muikku on päälajina.  

SAKL 3

Ruotsalaiset vieraat seuraavat kiinnostuneena kun kalastaja Markku Kettunen kokee rysää.

SAKL 4

Sumuista ja lämpötila plussan puolella, mutta Haukiveden jää vielä vahva. 

Ajankohtaista

Kaikki Sähkeet

Kaikki Tiedotteet