781/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2013, 18.12.2012

740/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä Saaristomerellä ja Suomenlahdella perusviivan sisäpuolella, 11.12.2012

600/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 8.11.2012

551/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 18.10.2012

550/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 18.10.2012

518/2012 518/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella 2012, 21.9.2012

499/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin pienimuotoisesta troolikalastuksesta syyskaudella 2012, 5.9.2012

463/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—31, 3.8.2012 

332/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Pohjanlahdella ja rysäkalastuksen keskeyttämisestä Saaristomerellä ja Suomenlahdella, 26.6.2012

266/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä eräillä merialueilla

206/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä pohjoisella Itämerellä

157/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastusalusten harjoittaman kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä perusviivan ulkopuolella Suomenlahdella, 3.4.2012 

129/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksesta Itämeren pääaltaalla, pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

127/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—28 ja leveysasteen 59o30`N eteläpuolella osa-alueella 29., 15.3.2012

MMM:n asetus (67/2012) Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 22—24

MMM:n asetus (1379/2011) Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012

MMM:n asetus (1378/2011) silakan ja kilohailin troolikalastuksesta 2012

1471/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohenkalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2012