1067/2013  Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella ja Pohjoisella Itämerellä annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta, 19.12.2013

1065/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n kumoamisesta, 19.12.2013

607/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—31 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 13.8.2013

573/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohen kalastuksesta ICES:n osa-alueilla 22—31, 1.8.2013

566/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—31, 22.7.2013

386/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Pohjanlahdella, 8.6.2013

278/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 25—28, 17.4.2013

147/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä, 14.2.2013

55/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä, 22.1.2013

832/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohenkalastuksen rajoittamisesta Itämeren pääaltaalla, 19.12.2012

830/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2013, 19.12.2012

781/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2013, 18.12.2012