FYFF YRKESFISKETS INTRESSEORGANISATION

 Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF r.f. är företrädare för den finländska yrkesfiskaren och fiskerinäringen. Vi producerar fisk för konsumentens behov på ett hållbart sätt, som en specialprodukt för livsmedelskedjan och som råvara till övrig produktion. Tillika tar vi hand om Östersjön och vattendragen genom att avlägsna näringsämnen från hav och sjöar.

Blogeja kalastuksesta

heikinhorisontista

liiton kulma

Aktuellt

Senaste telegram

Senaste info