Kompensation av skada på fångster förorsakad av säl och skarv 2017

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat ansökningsförfarande för att ersätta skada på fångst som orsakats av sälar och skarvar. Ansökas skall lämnas in senast 1.10.2018.

Jord- och skogsbruksministeriets beslut PDF (på finska)

Ansökningsanvisning PDF

Källa: NTM-centralen 13.6.2018

Aktuellt

Flere telegram

Alla Meddelanden