Ympäristöministeriö antoi merimetsoa koskevan ohjekirjeen

Ympäristöministeriö on 17.5 antanut merimetsoa koskevan ohjekirjeen.
Ohjekirje korvaa aikaisemman vuonna 2010 annetun ohjekirjeen. 

PDF

Lähde: Ympäristöministeriö 17.5.2016

Aktuellt

Flere telegram

Alla Meddelanden