Kalatalouden innovaatio-ohjelmia koskeva haku avattu

Maa- ja metsätalousministeriö on 23.6.2016 päättänyt avata kalatalouden innovaatio-ohjelmia koskevan hakumenettelyn. Haku- ja valintamenettely on kuvattu innovaatio-ohjelmia koskevassa käyttösuunnitelmassa (alla).

Hakumenettely alkaa 23.6.2016 ja päättyy 9.9.2016. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (hyrrä) puolenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella klo 16.15 mennessä ELY-keskukseen.

Hakumenettely koskee seuraavia Suomen toimintaohjelman toimenpiteitä:

- Kalastuksen innovaatiot (art. 26 ja 44.3)

- Tutkimuksen ja kalastuksen välinen kumppanuus (art. 28 ja 44.3)

- Vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen (art. 40 alakohdat b-g ja i sekä art. 44.6)

- Vesiviljelyn innovaatiot (art. 47)

- Markkinointi (art. 68)

Pdf Kalatalouden innovaatio-ohjelmien rahoittamiseen sovellettava käyttösuunnitelma

Lähde: ELY-keskus 30.6.2016

Aktuellt

Flere telegram

Alla Meddelanden