Ändringar i bestämmelser om kommersiellt fiske 1.5.2018

Meddelandet nedan innehåller information om lag- och förordningsändringar, vilka gäller kommersiellt fiske från och med 1.5.2018.

PDF Info till kommersiella fiskare

Källa: JSM 18.4.2018

Aktuellt

Flere telegram

Alla Meddelanden