De aktörsspecifika fiskekvoterna för år 2019 samt de icke-överlåtbara nyttjanderätterna kan sökas

NTM-centralen öppnar ansökningen för 2019 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara nyttjanderätter under tiden 22.10. - 30.11.2018 klo 16:15.

Ansökning av kvot är möjligt endast till de som har nyttjanderätt.

Elektronisk kvotansökningsblankett finns på adressen:https://anon.ahtp.fi/_layouts/Lomake.ashx?LomakeID=20113  

Till de innehavare av överlåtbara nyttjanderätter som inte har meddelat sin e-postadress till NTMcentralen, skickas ansökningsblanketten per brev.

Det är mycket viktigt att ansökningstiden efterföljs och att kvotavgiften för år 2018 är erlagd inom utsatt tid.

NTM-centralen fattar beslut om trålfiskets kvoter för år 2019 före årsskiftet och strömmingsryssje- och laxfiskets motsvarande kvotbeslut fattas under början av året 2019.

Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter avser Östersjöns huvudbassängs och Finska vikens strömmingsryssjefisket och Finska vikens laxfisket och gäller endast kommersiella fiskare i grupp I som inleder sin verksamhet. Ansökan om aktörsspecifik fiskekvot för år 2019 som gäller ickeöverlåtbar nyttjanderätt görs med samma blankett som icke-överlåtbar nyttjanderätt söks med.

Ansökningsblanketten kan vid behov begäras av Egentliga Finlands NTM-central.

Ansökningsblanketterna sänds i elektronisk form till adressen:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller per post till adressen: Egentliga Finlands NTM-central, PB 236, 20101 ÅBO

Blanketter och tilläggsuppgifter:

Fiskerimästare Aki Koskinen, tel. 0295 023 025, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Källa: NTM-centralen meddelande 19.10.2018

Aktuellt

Flere telegram

Alla Meddelanden