Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Kalantutkimus tuottaa tutkimustietoa, kalakantaennusteita ja asiantuntijapalveluja kalavesien hoidon tarpeisiin. Toiminnalla edistetään kalavarojen kestävää käyttöä ja parannetaan kalastuksen edellytyksiä. 

Kalavarat Suomessa 

Kaikki kalataloustilastot