781/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2013, 18.12.2012

740/2012Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter vassbuk och strömming på Skärgårdshavet och på Finska viken innanför baslinjen, 11.12.2012

600/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012, 8.11.2012

551/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012, 18.10.2012

550/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken under höstperioden 2012, 18.10.2012

518/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken under höstperioden 2012, 21.9.2012

499/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om småskaligt trålfiske efter strömming och vassbuk under höstperioden 2012, 5.9.2012

463/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter lax inom ICES delområdena 22—31 med finskregistrerade fiskefartyg, 3.8.2012

332/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken och ryssjefiske efter strömming och vassbuk på Skärgårdshavet och Finska viken, 26.6.2012

266/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter vassbuk och strömming på vissa havsområden

206/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på norra Östersjön

157/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande om trålfiske efter strömming och vassbuk utanför Finlands baslinje med fiskefartyg i Finska viken, 3.4.2012

129/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng, norra Östersjön och på Finska viken år 2012

127/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter lax inom ICES delområdena 22—28 samt delområde 29 söder om breddgraden 59o30`N med finskregistrerade fiskefartyg, 15.3.2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområdena 22—24 från finskregistrerade fiskefartyg med största längd över 20 meter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng, norra Östersjön och på Finska viken år 2012

1471/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om laxfiske på Östersjöns centralbassäng år 2012