1067/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriet om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön, 19.12.2013

1065/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2013, 19.12.2013

607/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter lax inom ICES delområdena 22—31 med finskregistrerade fiskefartyg, 13.8.2013

573/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske efter lax inom ICES delområdena 22—31, 1.8.2013

566/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter lax inom ICES delområdena 22—31 med finskregistrerade fiskefartyg, 22.7.2013

386/2013Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottniska viken, 8.6.2013

278/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområdena 25—28 med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter, 17.4.2013

147/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter, 14.2.2013

55/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter, 22.1.2013

832/2012Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av laxfisket på centrala Östersjön, 19.12.2012

830/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2013, 19.12.2012 

 

781/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2013, 18.12.2012