1441/2014 Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön år 2015, 30.12.2014

931/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014, 13.11.2014

866/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområdena 25–28 med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter, 6.11.2014

856/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014, 4.11.2014 

855/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter, 4.11.2014

461/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014, 18.6.2014

57/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter, 23.1.2014

1066/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014, 19.12.2013