Lausuntopyyntö vesiviljelyn kansallisesta sijainninohjaussuunnitelmasta

Lausuntopyyntö vesiviljelyn kansallisesta sijainninohjaussuunnitelmasta

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta vesiviljelyn kansalliseksi sijainninohjaussuunnitelmaksi.

Suunnitelma on ladattavissa osoitteesta: http://www.mmm.fi/attachments/kalariistajaporot/lausuntopyynnot/6E3Tm6zDH/Vesiviljelyn_kansallinen_sijainninohjaussuunnitelma_110113.pdf

Lausuntoa pyydetään 8.3.2013 mennessä.

Lähde: MMM 30.1.2013

Flere telegram