450 gråsälar får skjutas på Åland

Skyddsjakten tillåts från den 15 april till slutet av januari 2014 med en avskjutningskvot på 450 gråsälar för hela landskapet.
Kvoten är lika stor som i fjol. Då sköts bara 114 gråsälar.
– Det är omständligt att jaga säl. Man måste långt ut och det är inte många dagar i året som det är passligt jaktväder, säger Robin Juslin, jaktförvaltare på landskapsregeringen.

Den allmänna skyddsjakten på säl infördes 2007. Året därpå sköts 228 sälar och det är rekordsiffran hittills.
– Men sälbeståndet går bara uppåt och det gör intresset för säljakten också. I fjol sökte 682 personer om tillstånd. Många söker nog för säkerhets skull, ifall de skulle hinna. Folk har mycket annat att göra.

Källa: Nya Åland 27.3.2013

Flere telegram