Laitosasetus annettu

Maa- ja metsätalousministeriön on 3.10 antanut uuden laitosasetuksen (795/2014), joka korvaa edellisen laitosasetuksen.

Kalastustuotteiden osalta uudessa asetuksessa ei ole merkittäviä muutoksia.

Asetus tulee voimaan 1.11.2014. Linkki asetukseen www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2014/sk20140795.pdf

Lähde: MMM 7.10.2014

Flere telegram