Valiokunta antoi mietintönsä seuraamusjärjestelmästä

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta antoi 12.11 mietintönsä hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Valiokunta esittää eräitä muutoksia hallituksen esitykseen.

Linkki valiokunnan mietintöön:

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${APPL}=utpvm&${BASE}=utpvm&${THWIDS}=0.59/1415858399_70885&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

Lähde: Eduskunta

Flere telegram