Eduskunta keskusteli kalastuslain kokonaisuudistuksesta

Hallituksen esitys uudeksi kalastuslaiksi oli eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä keskiviikkona 4. maaliskuuta. Yleiskeskustelun jälkeen asian käsittely keskeytettiin ja sitä jatketaan täysistunnossa perjantaina 6. maaliskuuta äänestyksillä.

Käsittelyn pohjana oli maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö (MmVM 31/2014). Mietintöön sisältyy yksi pykälävastalause, josta eduskunta äänestää perjantaina klo. 13 alkavassa täysistunnossa. Mietintöön sisältyy myös kaksi hylkäysvastalausetta. Näistä eduskunta äänestää toisen käsittelyn yhteydessä.

Lähde: Eduskunta 4.3.2015

Eduskunnassa käyty keskustelu, linkki

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_164_2014_ke_p_1.shtml

(ehkä hyödyllistä tutustua tulevia eduskuntavaaleja ajatellen, mitä edustajat sanovat kaupallisesta kalastuksesta)

Flere telegram