Turskan, silakan ja kilohailin monivuotinen suunnitelma voimaan

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 6. päivä heinäkuuta antanut asetuksen Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta.

Suunnitelma astuu voimaan 20. päivä heinäkuuta 2016.

suomeksi

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:191:FULL&from=FI

på svenska

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:191:FULL&from=SV

Flere telegram