Kustens fiskeritjänster informerar

Kustens fiskeritjänster har 23.9 sänt ett informationsblad, se PDF.

PDF

Flere telegram