Seminarium om skarven 8.2 i Vasa

Ett seminarium under rubriken ”Skarven i Österbotten och Finland” arrangeras 8.2 i Vasa.

Hur kan skarvkonflikten hanteras så att även socio-ekonomiska värde beaktas?

Seminariets program PDF

Flere telegram