Kalastustuotteiden valvonta-ohje päivitetty

Elinturvallisuusvirasto Evira on päivittänyt ohjeen Kalastustuotteiden valvonta.
 
Ohje on Eviran nettisivuilla, linkki
 
 
Suurimmat muutokset:
-       Luku 5.3 Dioksiinit ja PCB-yhdisteet on päivitetty
-       Luku 5.6 PAH-yhdisteet on päivitetty
-       Luku 6.2 Loisriskin vuoksi tehtävä jäädytyskäsittely on päivitetty
-       Luku 8 Lämpötilavaatimukset on päivitetty
-       Luku 11 Elintarvikkeista annettavat tiedot on päivitetty
-       Ohjeeseen on lisätty luku 12 Jäljitettävyys
-       Ohjeeseen on lisätty luku 13 Jäljitettävyystietojen toimittaminen
-       Ohjeeseen on lisätty luku 14 EU:n yhteinen kalastuspolitiikka (YKP)
-       Ohjeeseen on lisätty luku 15 Kaupallinen kalastus; sisävesi- ja merikalastus
-       Ohjeen liite Esimerkkejä veden ja jään omavalvonnan riittävyyden arvioinnista on poistettu
 
Lähde: Evira 2.8.2017

Flere telegram